Skytteforeningens historie

Ørre Skytteforening startede i 1870, under ledelse af lærer Holmgaard, og hører således til en af de første skytteforeninger i Hammerum Herred, eller Ringkøbing Amts Østlige kredse som det hed i begyndelsen. Det vakte en del røre i sognet når Holmgaard eller en underkoporal viste sig i landskabet med en snes unge mænd, hvoraf de fleste var kendte fra omegnens gårde. Læs hele historien her

 

Vejen til OL

Rikke på TV midtvest

 

En formand takker af

Læs artikel her

En formand takker af
Mogens Grønbæk overdrager formandsposten efter 35 år